Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Plan lekcji
Konsultacje dla uczniów
i rodziców

  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pomoc pedagogiczna-psychologiczna
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"

Dzień Edukacji Narodowej
Pasowanie uczniów klasy pierwszej


16 października 2023r. o godz. 11:00 zebraliśmy w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Pasowania uczniów klasy pierwszej. Z tej okazji w naszej szkole gościliśmy ks. Jarosława Nakielskiego, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Pana Waldemara Skurzyńskiego, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Olgę Suchowiecką, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Marcina Wojakiewicza, emerytowanych nauczycieli; Panią Irenę Cyran, Panią Mariannę Zalewską oraz licznie przybyłych rodziców.

Dzieci Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy związani są z oświatą i wychowaniem – nauczycieli, wychowawców, pracowników administracyjnych i obsługi, a także uczniów i rodziców. Była to okazja do złożenia życzeń, podziękowań, wręczenia drobnych upominków oraz nagród Dyrektora szkoły za codzienny trud i zaangażowanie. Dopełnieniem uroczystości był krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów.

W tym świątecznym dniu odbyła się także druga bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Dzieci pod kierunkiem wychowawczyni Pani Joanny Jezior oraz Pani Marty Jaworowskiej – Łuj przygotowały krótki program artystyczny. Swoim występem udowodniły, iż w pełni zasługują na miano uczniów naszej szkoły. Wzruszającym momentem było Ślubowanie na Sztandar szkoły. Pierwszoklasiści z wielkim przejęciem powtarzali tekst ślubowania. Następnie Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Pieczyńska pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz komplet książek do klasowej biblioteki wręczony prze Panią Olgę Suchowiecką.

Cieszymy się, że mogliśmy przyjąć ich do grona naszej społeczności i wierzymy iż będą wspaniale reprezentować naszą szkołę oraz wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności przydatne w życiu. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów kl. pierwszej.

J.J. i L.S.

[Rozmiar: 7120 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]