Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Plan lekcji
Konsultacje dla uczniów
i rodziców

  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"

OGŁOSZENIA


[Rozmiar: 2108 bajtów]
WYWIADÓWKA !!!

W dniu 2 lutego 2023r. (czwartek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami i dyrektorem szkoły.

Harmonogram zebrania:
- godzina 17:00 – spotkania wychowawców klas I-IV i oddziału przedszkolnego "Krasnoludki" z rodzicami w salach lekcyjnych.
- godzina 17:40 – spotkanie wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły na korytarzu szkolnym, następnie spotkania wychowawców klas V-VIII i oddziału przedszkolnego "Słoneczka" z rodzicami w salach lekcyjnych.
- godzina 18:40 – zebranie Rady Rodziców na jadalni.
Serdecznie zapraszamy!


[Rozmiar: 2108 bajtów]
WYWIADÓWKA !!!

Informujemy o spotkaniach rodziców z wychowawcami i dyrektorem szkoły, które odbędą się w dniu 7 grudnia 2022r. (środa).

Harmonogram zebrania:
- godzina 17.00 – spotkania wychowawców klas I-IV i oddziału przedszkolnego "Krasnoludki" z rodzicami w salach lekcyjnych.
- godzina 17.40 – spotkanie wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły na korytarzu szkolnym, następnie spotkania wychowawców klas V-VIII i oddziału przedszkolnego "Słoneczka" z rodzicami w salach lekcyjnych.
- godzina 18.40 – zebranie Rady Rodziców na jadalni.
Serdecznie zapraszamy!


Zmiana organizacji rozpoczęcia roku szkolnego i obowiązujące wytyczne sanitarne

Wytyczne sanitarne obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1 w Laskowcu
od 1 września 2022 r. do odwołania w związku
ze zwalczaniem i zapobieganiem COVD-19.


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wprowadza się następujące wytyczne:
  1. Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, a w przypadku dzieci oddziałów
  2. Poddanie się pomiarowi temperatury przy wejściu do szkoły.
  3. Przychodzenie do szkoły tylko osób zdrowych bez objawów chorobowych infekcji górnych dróg oddechowych.
  4. Noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych: szatnia, korytarzach.
  5. Spędzanie przerw pod opieką nauczyciela, który prowadził poprzednią lekcję.
  6. Prowadzenie kart monitoringu wietrzenia sal lekcyjnych i dezynfekcji pomieszczeń szkolnych, klamek, powierzchni gładkich.

Do przestrzegania powyższych zasad zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice.
W związku z powyższym zmianie ulega też organizacja rozpoczęcia roku szkolnego. Nie odbędzie się wspólna uroczystość na Sali gimnastycznej, w zamian odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas o godz. 10.00 w salach lekcyjnych. Obowiązuje poniższy przydział sal i wejść dla poszczególnych klas:

wejście A (drzwi główne)
Klasa VII – sala 19
Klasa VI – sala nr 11
Klasa VIII – sala nr 4

wejście B (drzwi do Biblioteki Gminnej)
Klasa I – sala 26
Klasa II – sala 28

wejście C (drzwi od ulicy Długiej)
Klasa III – sala 16
Klasa IV – sala 18
Klasa V – sala 17

Każdemu dziecku w spotkaniu może towarzyszyć wyłącznie jeden rodzic/opiekun.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Laskowcu
Małgorzata Pieczyńska

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

W dniu 1 września 2022 roku zapraszamy naszych uczniów
na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

O godzinie 9:00 w kaplicy w Laskowcu uczniowie wraz z rodzicami
mogą wziąć udział we mszy świętej.

O godzinie 10:00 rozpocznie się uroczystość dla klas I – VIII
na sali gimnastycznej szkoły.
Następnie odbędą się spotkania poszczególnych klas z wychowawcami
w salach lekcyjnych.

Przydział sal dla poszczególnych klas:

Klasa I – sala nr 26
Klasa II – sala nr 28
Klasa III – sala nr 16
Klasa IV – sala nr 18
Klasa V – sala nr 17
Klasa VI – sala nr 11
Klasa VII – sala nr 19
Klasa VIII – sala nr 4

Rodzicom informacje organizacyjne zostaną przekazane
za pomocą dziennika elektronicznego i na spotkaniach,
które odbędą się w dniu 6 września 2022r. (wtorek).

Harmonogram zebrań z rodzicami:

klasy I, II, III i IV o godz. 17:00.
klasy V, VI, VII i VIII o godz. 17:45.

Zebrania dla rodziców oddziałów przedszkolnych zostaną zorganizowane
w dniu 1 września 2022r. o godz. 17:00.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym
wszystkich biorących udział w rozpoczęciu roku
szkolnego obowiązuje przestrzeganie procedur związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19:

- dezynfekcja rąk i pomiar temperatury przy wejściu,
- zachowanie odległości

W dniu 1 września oddziały przedszkolne funkcjonują normalnie
tj. od 7:30 do 16:30.

Do zobaczenia pierwszego września.

Laskowiec, 01.08.2022r.

Informacja o naborze na stanowisko pracownika niepedagogicznego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko woźnej.

Wymiar zatrudnienia: etat.
Umowa na czas określony.
Termin i miejsce składania dokumentów: do 08.08.2022 roku – sekretariat szkoły.

Ogólny zakres obowiązków:

Utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny. Nadzór nad wejściami, wyjściami i przepływem ludzi na terenie szkoły. Wydawanie posiłków dzieciom i zmywanie naczyń. Odpowiedzialność za powierzone mienie. Troska o czystość budynku i terenu przed szkołą w tym opieka nad zielenią. W przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych stosowanie się do instrukcji ich obsługi.

Dodatkowe wymagania: dokładność, sumienność, uczciwość, odpowiedzialność za powierzone zadania.
Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie zawodowe
Wymagane dokumenty: CV, dyplom ukończenia szkoły, świadectwa pracy.

kwestionariusz kandydata


[Rozmiar: 2108 bajtów]
WYWIADÓWKA !!!


W dniu 19 maja 2022r. (czwartek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami i dyrektorem szkoły.
Harmonogram zebrania:
- godzina 17.00 – spotkania wychowawców klas I-IV i oddziału przedszkolnego "Krasnoludki" z rodzicami w salach lekcyjnych.
- godzina 17.40 – spotkanie wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły na korytarzu szkolnym, następnie spotkania wychowawców klas V-VIII i oddziału przedszkolnego "Słoneczka" z rodzicami w salach lekcyjnych.
- godz. 18.30 zebranie Rady Rodziców na jadalni.

Serdecznie zapraszamy!


[Rozmiar: 2108 bajtów]
WYWIADÓWKA !!!

W dniu 30 stycznia 2020r. (czwartek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami i dyrektorem szkoły.

Harmonogram zebrania:
- godzina 17.00 – spotkania wychowawców klas I-III i oddziału przedszkolnego KRASNOLUDKI z rodzicami w salach lekcyjnych.
- godzina 17.40 – spotkanie wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły na korytarzu szkolnym, następnie spotkania z wychowawcami klas IV-VIII i oddziału przedszkolnego SŁONECZKA z rodzicami w salach lekcyjnych.
Serdecznie zapraszamy!


[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]