Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pedagog
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"

Szkoła Współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Projekt rozpoczął się w marcu 2013 roku, potrwa do końca lutego 2015 roku. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół w Polsce poprzez opracowanie, rozpowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. W projekcie wzięły udział 1034 szkoły i przedszkola.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Przedstawicielki naszej szkoły: Izabela Duszak, Dominika Misiak, pani Elżbieta Mielnicka, pani Agnieszka Wielgolińska, pani Anna Bałon i dyrektor szkoły pani Małgorzata Pieczyńska uczestniczyły w czterech jednodniowych warsztatach w Pułtusku w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną. W efekcie zrealizowanych działań w szkole zostanie opracowany i wdrożony program współpracy przy czynnym zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. W marcu w celu uaktywnienia wszystkich podmiotów w szkole zostały zorganizowane debaty dotyczące stanu i barier rozwoju współpracy w szkole dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Następnym etapem projektu było zorganizowanie w maju we wszystkich klasach różnego rodzaju imprez integracyjnych, w których uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Ostatnim działaniem związanym z realizacją projektu będzie opracowanie do końca września 2014 r. programu współpracy przygotowanego przez wszystkie podmioty. Ma on uwzględnić propozycje, które wypracowane zostały w trakcie debaty oraz umiejętności wyniesione z warsztatów.[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]