Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pedagog
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"

Okruchy Historii


Wypisy z kronik szkolnych

1920 – uruchomienie punktu szkolnego w Laskowcu

1 IX 1939 – wybuch II wojny światowej

1 IX 1947 – ponowne uruchomienie szkoły

1958 – powołanie Komitetu Budowy Szkoły

1959 – rozpoczęcie budowy szkoły

[Rozmiar: 11453 bajtów]

1 IX 1963 – rozpoczęcie nauki w nowym budynku

[Rozmiar: 37800 bajtów]

2002 – podjęcie decyzji przez władze samorządowe o rozbudowie szkoły

2003 – rozpoczęcie prac budowlanych

30 IV 2004 nadanie szkole imienia Księdza Antoniego Pęksy

[Rozmiar: 32604 bajtów]

1 IX 2004 – rozpoczęcie nauki w nowo wybudowanym skrzydle szkoły

[Rozmiar: 32604 bajtów]

1 VII 2013 – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej

[Rozmiar: 32604 bajtów]

26 IX 2014 – 10 rocznica nadania imienia szkole i otwarcie nowego
skrzydła z zapleczem dydaktycznym

[Rozmiar: 32604 bajtów]

20 X 2015 – oficjalne oddanie do użytku sali gimnastycznej

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]