Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pedagog
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"
Dokumenty szkolneSTATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego
oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uchwała Nr 64/20/21
Rady Pedagogicznej z dnia 31sierpnia 2021 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie

Uchwała Nr 62/20/21
Rady Pedagogicznej z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie

Procedura korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych i multimedialnych przez uczniów

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ TURYSTYCZNYCHRegulamin przyznawania nagrody ufundowanej
przez Rodzinę Państwa Pęksów dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Regulamin przyznawania statuetki
„Najlepszy Absolwent Roku…”
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowe Zasady Oceniania
w poszczególnych klasach

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]