Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pedagog
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"

[Rozmiar: 2108 bajtów]

Ogólnopolska Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może”
organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Rok szkolny 2013/2014 jest Rokiem Szkoły w Ruchu. Nasza szkoła podjęła aktywne działania na rzecz zdrowia fizycznego, racjonalnego odżywiania i bezpieczeństwa. Przystąpiliśmy do akcji „Ćwiczyć każdy może” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.[Rozmiar: 2108 bajtów]

Obszar 1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne.

Zadanie 1. – Napisanie scenariusza zajęć z wychowania fizycznego w klasie IV

Temat: Rzucamy i chwytamy kółko ringo.

Klasa IV w dniu 7 marca 2014r. uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego, podczas których doskonaliła umiejętności rzucania i chwytania kółka ringo. Ringo to sport najbardziej uniwersalny i dostępny dla każdego. więcej...[Rozmiar: 2108 bajtów]

Obszar 1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne.

Zadanie 2. – Napisanie scenariusza zajęć z wychowania fizycznego w klasie IV

Temat: Kształtujemy zwinność i szybkość w grach i zabawach ruchowych.

W dniu 20 marca 2014 r. odbyły się zajęcia kształtujące zwinność, szybkość i skoczność. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach współdziałając podczas ćwiczeń.więcej...[Rozmiar: 2108 bajtów]

Obszar 3. Edukacja zdrowotna.

Zadanie 1. – Napisanie scenariusza zajęć z wychowania fizycznego w klasie I

Temat: Jestem zdrowy – ćwiczę, prawidłowo odżywiam się,
kontroluję swój stan zdrowia.

Zajęcia wychowania fizycznego w klasie I w dniu 20 stycznia 2014r. dotyczyły edukacji zdrowotnej. Były złożone z dwóch części, pierwszą prowadził nauczyciel, drugą z udziałem pani pielęgniarki Doroty Brożek. w "Pokoju Zdrowia". więcej...[Rozmiar: 2108 bajtów]

Obszar 3. Edukacja zdrowotna.

Zadanie 2. – Napisanie scenariusza zajęć z wychowania fizycznego w klasie II

Temat: Jestem zdrowy, bo się hartuję. Zjazdy z górki na sankach.

W dniu 6 lutego 2014r. odbyły się zajęcia wychowania fizycznego w klasie II, którym celem było hartowanie własnego ciała podczas uprawiania sportów zimowych z wykorzystaniem sanek. więcej...[Rozmiar: 2108 bajtów]

Obszar 4. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli

Udział nauczyciela wychowania fizycznego w planowanym szkoleniu o tematyce ruchowej zorganizowanym
przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce.

W dniach 7-8 lutego 2014 roku nauczyciel wychowania fizycznego Zbigniew Śmiarowski brał udział w warsztatach fitness „Aerobik i step na lekcji wychowania fizycznego” zorganizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce. więcej...[Rozmiar: 2108 bajtów]

Obszar 5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Zadanie 1. – Wyjazdy na basen
organizator - Zbigniew Śmiarowski przy współpracy z rodzicami.

Uczniowie naszej szkoły raz w miesiącu w godzinach od 13:00 do 15:30 wyjeżdżają do Parku Wodnego "AQUARIUM" w Ostrołęce na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia sportowo - rekreacyjne na basenie trwają dwie godziny. więcej...[Rozmiar: 2108 bajtów]

Obszar 5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Zadanie 2.. – Zajęcia SKS
prowadzący - Zbigniew Śmiarowski

Podczas zajęć SKS - u dzięki życzliwości pobliskiego Zakładu Poprawczego uczniowie korzystają z sali gimnastycznej. Zajęcia koła sportowego odbywają się raz w tygodniu w środę w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.więcej...[Rozmiar: 2108 bajtów]

Obszar 5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Zadanie 3.. – Rajd rowerowy
organizator - Zbigniew Śmiarowski

W dniu 20 marca 2014 roku odbył się rajd rowerowy na „Rogal”- określenie lokalne, urokliwy teren w kształcie rogala leżący nad rzeką Narwią w starym dorzeczu we wsi Laskowiec. W rajdzie wzięło udział 9 uczniów z klasy IV. więcej...[Rozmiar: 2108 bajtów]

Obszar 8. Aktywność w gronie rodziny.

Zadanie – Aktywny Dzień Babci i Dziadka

Roztańczonym korowodem uczniowie klas I-III powitali Babcie i Dziadków na uroczystej akademii z okazji ich święta. Dzieci zaprezentowały humorystyczne przedstawienie pt. „ Piekł dziadek babkę”. więcej...

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]