Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pedagog
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"

O SZKOLE


Szkoła Podstawowa im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu jest placówką publiczną, którą kieruje mgr Małgorzata Pieczyńska. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rzekuń.

Naszą szkołę wyróżnia przyjazna atmosfera, bardzo dobre wyniki nauczania, nauka języka angielskiego od klasy zero, oraz indywidualne i życzliwe podejście do problemów ucznia.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka, umożliwiamy uczniom uczestnictwo w wielu kołach zainteresowań oraz pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Bierzemy udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, w szkole działa zespół wokalny, wystawiamy przedstawienia teatralne, szerzymy wiedzę o regionie kurpiowskim, poznajemy nasz kraj, redagujemy gazetkę szkolną „Echo Laskowca”.

Szczególny nacisk kładziemy na działania proekologiczne oraz prozdrowotne. Współpracujemy z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami promującymi ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo.

Cele szkoły:
- prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania niezbędnych umiejętności
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów
- rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej
- wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka
- rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia
- zachęcanie uczniów do samokształcenia
- ułatwianie uczestnictwa w kulturze, sztuce, kulturze fizycznej i sporcie
- rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi

Absolwent naszej szkoły jest:
- ciekawy świata, ale też krytyczny
- otwarty, asertywny
- odpowiedzialny i rozważny
- uczciwy, prawy, prawdomówny
- kulturalny, taktowny, szanujący innych
- krytyczny wobec siebie i innych
- twórczy
[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]