Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Plan lekcji
Konsultacje dla uczniów
i rodziców

  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pomoc pedagogiczna-psychologiczna
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"

Europejski Dzień Języków


Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.


Bogactwo językowe Europy stanowi niezwykłą wartość, którą należy doceniać, wykorzystywać i pielęgnować. Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z nas – takie jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków, a zasadniczym celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości w zakresie:

  • bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
  • potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym.


Uczniowie naszej szkoły przygotowali informacje, na temat wcześniej wylosowanych przez siebie krajów. Robili plakaty, hasła, wystawki kulinarne. Klasa 8 VIII nawet pokusiła się o upieczenie włoskiej pizzy wykorzystując do tego narzędzia z Laboratoriów Przyszłości. Europejski Dzień Języków był ciekawym doświadczeniem dla naszych uczniów, którzy mieli wiele radości z celebrowania tego dnia. Mamy nadzieję, że uświadomiliśmy wszystkim uczestnikom, że znajomość języków obcych ułatwia życie.U. M.

[Rozmiar: 7120 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]