Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Plan lekcji
Konsultacje dla uczniów
i rodziców

  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pomoc pedagogiczna-psychologiczna
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"

[Rozmiar: 2984 bajtów]


Dni Języka Ojczystego - Debata

W środę 29 marca, w ramach Dni Języka Ojczystego uczniowie klasy 8 przygotowali debatę dotyczącą współczesnych problemów w użytkowaniu języka polskiego. Temat błędów językowych i ulegania modzie wyrazowej w ujęciu młodzieżowym sprzyjał dyskusji z kolegami i koleżankami klasy 8, 7 i 6. Czy poprawność językową udało się podnieść na wyższy poziom? Mogliśmy się o tym przekonać sprawdzając swoją wiedzę w quizie przygotowanym na zakończenie projektu. Zachęcamy do dbałości o nasz ojczysty język, który jest darem komunikacji poprzednich pokoleń.G.M.

[Rozmiar: 7120 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]