Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Plan lekcji
Konsultacje dla uczniów
i rodziców

  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"

[Rozmiar: 2984 bajtów]


Narodowe Święto Niepodległości
Pasowanie na ucznia pierwszoklasistów

[Rozmiar: 2984 bajtów]

W dniu 10 listopada, odbyła się w naszej szkole uroczystość związana z Narodowym Światem Niepodległości oraz pasowania na ucznia pierwszoklasistów. Z tej okazji gościliśmy min. ks. Andrzeja Narwojsza, ks. Andrzeja Misiuna, dyrektora CUW Waldemara Skurzyńskiego oraz licznie przybyłych rodziców i dziadków. Trudną droga do polskiej niepodległości oraz wybitną rolę marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Hallera, Józefa Dowbor - Muśnickiego, Ignacego Paderewskiego przedstawili uczniowie w formie krótkiego referatu przeplatanego pieśnią i poezją. Kulminującym momentem pierwszej części uroczystości był występ taneczny. Tancerze z klas starszych ubrani w stroje galowe wykonali układ z białymi i czerwonymi szarfami. Wywołał on wiele wzruszeń i uświetnił uroczystość. Był wyrazem postawy patriotycznej młodzieży naszej szkoły.W drugiej części uroczystości dzieci z klasy I zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. Tego dnia pierwszoklasiści przybyli do szkoły w galowych strojach wraz ze swoimi rodzicami, którzy towarzyszyli im w ceremonii ślubowania oraz pasowania na ucznia. Uroczystość prowadzili starsi koledzy z klasy siódmej i ósmej. Uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Wzruszającym momentem był taniec wykonany wraz z uczniami klasy starszych. Dzieci celująco zdały swój pierwszy, ważny egzamin. Udowodniły, że zasługują na przyjęcie do braci uczniowskiej. Następnie odbyło się ślubowanie. Każdy pierwszoklasista z przejęciem powtarzał słowa ślubowania, uroczyście złożonego na sztandar szkoły. Podniosłości temu wydarzeniu dodała piękna patriotyczna dekoracja oraz kotyliony w barwach narodowych.


Po ślubowaniu Dyrektor Pani Małgorzata Pieczyńska dokonała aktu pasowania na ucznia, dotykając dużym ołówkiem ramienia każdego pierwszoklasisty. Wychowawczyni Pani Anna Bałon wręczyła nowym uczniom piękne pamiątkowe dyplomy oraz wspólnym zdjęciem i poczęstunkiem pierwszoklasistów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości.


Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej.


Pierwszakom życzymy samych piątek i szóstek oraz dobrego, spokojnego roku szkolnego 2022/2023.

A.B. i W.S.

[Rozmiar: 7120 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]