Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Plan lekcji
Konsultacje dla uczniów
i rodziców

  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"

[Rozmiar: 2984 bajtów]


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Rzekuń w terminie podstawowym odbywa się
od 1 marca do 31 marca 2023r.


Szczegółowo terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń w roku szkolny 2023/2024 znajdują się w poniższych dokumentach.


Załączniki

1. Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.

2. Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


3. Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Wnioski do pobrania i złożenia u Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Laskowcu
[Rozmiar: 7120 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]