Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Plan lekcji
Konsultacje dla uczniów
i rodziców

  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pomoc pedagogiczna-psychologiczna
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024


21 czerwca 2024 roku na długo pozostanie w pamięci społeczności naszej szkoły. Był to dzień pełen wzruszeń, śmiechu, dumy i radości. Był to dzień powitania upragnionych wakacji, pożegnania absolwentów oraz otrzymania promocji do kolejnej klasy.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się w naszej szkole o godzinie 9:30, po mszy świętej w intencji społeczności szkolnej, którą odprawił ksiądz Jarosław Nakielski w kaplicy pod wezwaniem św. W. Pallotiego w Laskowcu. O oprawę mszy św. zadbała pani Ewa Białobrzeska wraz z uczennicami klasy V.

Na początku uroczystości, która miała miejsce na sali gimnastycznej w naszej szkole uczniowie klasy VIII, Iga Chełstowska i Mikołaj Piersa powitali zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szczególnie gorąco zostali powitani:
1. Ksiądz Jarosław Nakielski
2. Pan Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń
3. Pan Paweł Gajda, Radny Gminy Rzekuń
4. Pan Konrad Szczęsny, Sołtys Laskowca
5. Pan Jerzy Pęksa, bratanek patrona naszej szkoły
6. Pani Teresa Sagała, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, filia w Laskowcu
7. Pana Marcin Wojakiewicz, Przewodniczący Rady Rodziców
8. Pani Marianna Zalewska, emerytowana nauczycielka naszej szkoły
9. Pani Małgorzata Pieczyńska, dyrektor naszej szkoły


Po przemówieniu Pani dyrektor, która podsumowała kończący się rok szkolny głos zabrali Pan Paweł Gajda oraz Pan Tomasz Chrzanowski. Życzyli oni uczniom i nauczycielom bezpiecznego, zasłużonego wypoczynku wakacyjnego, a Pan Tomasz Chrzanowski przekazał na ręce Pani dyrektor smycze dla każdego ucznia.

Następnie nadszedł czas nawy stępy uczniów. Część artystyczną rozpoczęli „Wakacyjną piosenką” Zosia Chełstowska i Oskar Pawelczyk z klasy VI. Później głos przejęli ósmoklasiści, którzy w pięknych słowach dziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata w szkole podstawowej, przekazaną wiedzę, wpojone wartości, wychowanie, wyrozumiałość i opiekę.


Wyjątkowym i widowiskowym wydarzeniem był polski taniec narodowy, POLONEZ, który zatańczyli ósmoklasiści oraz uczniowie klasy VI i VII. Choreografię do POLONEZA przygotowała Pani Katarzyna Grzybowska. Dziewczynki z czerwonymi różami, podarowanymi przez chłopców, różowymi chusteczkami, w tiulowych spódnicach i chłopcy z bordowymi muchami na szyi prezentowali się wyjątkowo elegancko.

Po pięknym tańcu przyszedł czas na podziękowania gościom, nauczycielom, Pani dyrektor i pracownikom szkoły. Przy dźwiękach walca uczniowie klasy VIII dziękując wręczali im kwiaty. W imieniu rodziców uczniów klasy VIII głos zabrał Pan Dariusz Piersa, który dziękował za edukację i wychowanie wszystkim nauczycielom, a w szczególności wychowawczyni z klas IV-VIII, Pani Urszuli Majkowskiej. Gdy ósmoklasiści przygotowywali się do kolejnego występu zgromadzeni obejrzeli film pt. „Klasa VIII jest THE BEST”. W filmie wykorzystano zdjęcia z 10-letniego pobytu w szkole podstawowej tegorocznych absolwentów. Film dostarczył widzom wielu wzruszeń, śmiechu i radości.


Po filmie ósmoklasiści wykonali brawurowy taniec do piosenki „Mamma Mia” w wykonaniu Igi Chełstowskiej. Autorką słów, które dotyczyły ostatniego dnia w szkole była Pani Katarzyna Grzybowska. Finałem piosenki było zaproszenie na scenę wychowawczyni, Pani Urszuli Majkowskiej, którą poprowadzili Wiktor Sęk i Mikołaj Piersa. Bukietem róż w imieniu swoich koleżanek i kolegów obdarował swoją wychowawczynię Bartek Szulc. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.


Następnie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Rolę konferansjerów przejęli uczniowie klasy 6, Zosia Chełstowska i Oskar Pawelczyk. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. Dotychczasowa asysta Mikołaj Piersa, Kinga Opęchowska i Nadia Zamorowska z klasy 8 przekazali swoje funkcje Maciejowi Romaszko, Nikoli Gerwatowskiej i Julii Cesarskiej z klasy VII. Po przekazaniu sztandaru nastąpiło ślubowanie klasy 8.Tekst ślubowania czytała wychowawczyni, Pani Urszula Majkowska.

Ósmoklasiści ślubowali:
- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszej nauce,
- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym szkoły,
- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu.

Kolejnym ważnym momentem było widowiskowe wejście absolwentów po czerwonym dywanie w celu odebrania dyplomów i świadectw ukończenia szkoły. Uczniowie wchodzili przy dźwiękach piosenki „The final countdown”. Każdy absolwent wyczytywany przez konferansjerów Zosię i Oskara prezentował się na czerwonym dywanie w sposób charakterystyczny dla siebie. Jedni wchodzili machając, inni wbiegając, jeszcze inni wykonywali gesty radości, podskoki, obroty. Gdy absolwenci ustawili się przed zgromadzonymi nastąpiło wręczenie świadectw i dyplomów ukończenia szkoły podstawowej. Jako pierwsi swoje świadectwa, dyplomy i listy gratulacyjne dla rodziców odebrali ósmoklasiści, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Byli to: Filip Nadrowski, Alicja Bacławska oraz Mikołaj Piersa. Następnie Pani dyrektor Małgorzata Pieczyńska, Pan Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń oraz wychowawczyni, Pani Urszula Majkowska wręczyli świadectwa i dyplomy pozostałym absolwentom. Na znak ukończenia szkoły podstawowej w górę poszybowały birety.

W imieniu siódmoklasistów do swoich starszych kolegów i koleżanek zwróciła się Justyna Chełstowska z klasy 7. Pożegnała absolwentów, życzyła im powodzenia na kolejnych etapach edukacji, po czym uczniowie klasy 7 obdarowali absolwentów drobnymi upominkami.


Gdy ósmoklasiści zajęli miejsca siedzące przyszedł czas na wręczenie szczególnej nagrody. Nagrodę Rodziny Państwa Pęksów odebrała uczennica klasy 8, Iga Chełstowska, która odebrała ją z rąk Pana Jerzego Pęksy, bratanka patrona naszej szkoły. Kolejną Nagrodę - Ambitny Uczeń, przyznano dwóm uczniom klasy szóstej, którzy znacząco podnieśli wyniki w nauce o ponad 0,5 stopnia w stosunku do poprzedniego półrocza. W tym roku byli to dwaj uczniowie klasy 6: Filip Zienkiewicz oraz Tomasz Ruszczyk. Następnie nagrodzono dwie uczennice, które nie opuściły ani jednej lekcji w kończącym się roku szkolnym, uzyskując 100% frekwencję roczną. Są to Alicja Bacławska z klasy 8 oraz Anastasiia Inkeliuk z klasy 2. Później Pani dyrektor, Pan Marcin Wojakiewicz wraz z wychowawczyniami Panią Dianą Giers, Panią Grażyną Majkowską, Panią Katarzyną Grzybowską oraz Panią Lidią Suchecką wręczali świadectwa z wyróżnienie, nagrody oraz listy gratulacyjne uczniom i uczennicom klas 4-7, którzy otrzymali promocję do kolejnej klasy z wyróżnieniem.


Wyróżnieni uczniowie występowali wraz z rodzicami.

Klasa 4
1. Wiktoria Olejnik
2. Antoni Kwiatkowski
3. Julia Murach

Klasa 5
1. Zuzanna Stepnowska
2. Lena Nadrowska
3. Lena Popławska
4. Gabriela Dąbkowska
5. Kornelia Babińska
6. Pola Sokalska
7. Maja Suplicka

Klasa 6
1. Filip Zienkiewicz
2. Zofia Chełstowska
3. Aleksander Kilijański
4. Tomasz Ruszczyk
5. Filip Bacławski

Klasa 7
1. Tomasz Stepnowski
2. Nikola Gerwatowska

Gdy wyróżnieni uczniowie wrócili na miejsca Pani dyrektor wręczyła Podziękowania Dyrektora Szkoły rodzicom uczniów naszej szkoły, którzy w sposób szczególny byli zaangażowani w życie klas i szkoły w czasie edukacji swoich dzieci. Podziękowania odebrali: Pan Marcin Wojakiewicz, Pani Ewa Kilijańska, Pan Dariusz Piersa, Pan Andrzej Majkowski, Pani Paulina Piekarska oraz Państwo Karolina i Kamil Czuba.


Następnie głos zabrał Pan Marcin Wojakiewicz, Przewodniczący Rady Rodziców. Wręczył on szczególne podziękowania Pani Agnieszce Krystman i Panu Dariuszowi Piersie, którzy przez wiele lat aktywnie działali w Szkolnej Radzie Rodziców.

Pani dyrektor obdarowała Medalem Przyjaciela Szkoły Pana Jerzego Pęksę, bratanka patrona naszej szkoły oraz Pana Bartosza Podolaka, Wójta Gminy Rzekuń, w imieniu którego medal odebrał Pan Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Gminy Rzekuń. Po wyprowadzeniu sztandaru w rytmie werbli głos zabrała Pani dyrektor, która na zakończenie życzyła uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom wspaniałego, bezpiecznego wypoczynku w czasie letnich wakacji.

U. M.

[Rozmiar: 7120 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]