Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Plan lekcji
Konsultacje dla uczniów
i rodziców

  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"

[Rozmiar: 2984 bajtów]


Dzień Patrona

„Są czasy, miejsca i ludzie,
których się nie zapomina”

Tak brzmiało jedno z haseł, które pojawiło się na dekoracji przygotowanej z okazji 25. Rocznicy Śmierci Księdza Antoniego Pęksy, patrona naszej szkoły.

[Rozmiar: 2984 bajtów]

27 września 20222 roku o godzinie 16.10 uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców wyruszyli autobusem na Cmentarz Miejski przy ulicy Krańcowej w Ostrołęce, by o godzinie 16:30 wspólnie z mieszkańcami Laskowca, Teodorowa, Wojciechowic i osobami, którym ks. Antoni był bliski uczestniczyć w różańcu odmawianym przy jego grobie. Po modlitwie wszyscy udali się na uroczystą Mszę Świętą ofiarowaną w intencji ks. A. Pęksy, odprawianą przez ks. Andrzeja Narwojsza, ks. kan. dr Zdzisława Grzegorczyka i ks. Tomasza Zaczkiewicza. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Laskowcu, która nosi zaszczytne imię ks. A. Pęksy i z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Oprawę mszy przygotowali uczniowie naszej szkoły pod opieką pani katechetki Ewy Białobrzeskiej. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Patrona.

[Rozmiar: 2984 bajtów]

Następnie uczniowie wraz z nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami okolicznych miejscowości udali się do Laskowca, by uczestniczyć w odsłonięciu rzeźby ufundowanej przez pana Bartosza Podolaka, Wójta Gminy Rzekuń, przedstawiającej postać księdza Antoniego. Do jej odsłonięcia pani Urszula Majkowska zaprosiła: panią Małgorzatę Pieczyńską, dyrektora naszej szkoły, pana Bartosza Podolaka, Wójta Gminy Rzekuń, pana Jerzego Pęksę, bratanka księdza Antoniego, pana Michała Gersa, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, pana Marcina Wojakiewicza, przewodniczącego Rady Rodziców oraz Mikołaja Kulisia, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Po dokonaniu aktu odsłonięcia pomnika wszyscy obecni zostali zaproszeni do szkoły, w której holu mogli obejrzeć wystawę fotografii ukazującą działalność duszpasterską Patrona Szkoły. Jej oglądaniu towarzyszyła muzyka wykonywana na żywo przez skrzypaczkę panią Magdalenę Konieczek.

[Rozmiar: 2984 bajtów]

Po godzinie 18.00 w nastrojowo oświetlonej sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczysta wieczornica. Wprowadzone zostały poczty sztandarowe, odśpiewano hymn państwowy. Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych, wygłosiła kilka słów poświęconych osobie Patrona Szkoły. Następnie na scenę wkroczyli młodzi artyści. Mikołaj Kuliś z klasy VIII pięknie zaśpiewał piosenkę "Łatwopalni" i rozpoczęła się inscenizacja ukazująca nieoczekiwane spotkanie dzieci z duchem księdza Antoniego (w rolę wcielił się Oskar Pawelczyk z kl. V), który wyjawił im kilka faktów ze swojego życia prywatnego i duszpasterskiego. Było zabawnie i wzruszająco. Okazało się, że dla wielu uczestników uroczystości, znających osobiście księdza, były to informacje dotąd nieznane.

[Rozmiar: 2984 bajtów]

Część artystyczną przygotowaną przez panie: Ewę Białobrzeską i Katarzynę Grzybowską wzbogaciły piosenki: "Panie, proszę przyjdź" w wykonaniu Igi Chełstowskiej z klasy VII i "Nie można żyć bez światła" w wykonaniu Leny Piechocińskiej z klasy VI. W refrenach solistkom towarzyszył Mikołaj Kuliś, uczeń klasy VIII oraz chórek szkolny.

[Rozmiar: 2984 bajtów]

Po krótkiej części artystycznej przygotowanej przez uczniów zgromadzeni w sali gimnastycznej goście i społeczność szkolna obejrzeli wzruszającą prezentację poświęconą księdzu Antoniemu przygotowaną przez pana Rafała Kochańskiego i Wojciecha Skłodowskiego.

[Rozmiar: 2984 bajtów]

Po prezentacji, trwając w atmosferze zadumy i wspomnień, goście wysłuchali utworu muzycznego w wykonaniu pani M. Konieczek, a następnie wspomnieniami dotyczącymi działalności duszpasterskiej księdza A. Pęksy podzieliła się pani Wiesława Gałka związana z Krajowym Kołem Weteranów Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich.

[Rozmiar: 2984 bajtów]

Wieczornicę zakończył krótki koncert zespołu "Sercem zagrane" pod kierunkiem pana Kamila Fluksa.

[Rozmiar: 2984 bajtów]

Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom, uczniom za pracę włożoną w przygotowanie uroczystości i zaprosiła gości na filiżankę gorącej kawy i herbaty, przy której mogli podzielić się wrażeniami po uroczystości i osobistymi wspomnieniami o księdzu Antonim oraz dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej.

To był wyjątkowy dzień pełen niezapomnianych wrażeń. Na trwałe zapisze się w historii naszej szkoły i mamy nadzieję, że również w pamięci wszystkich, którzy nam w obchodach 25. Rocznicy Śmierci Księdza Antoniego Pęksy towarzyszyli.
K.G.

[Rozmiar: 7120 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]